• Topbuxus Lepinox Plus

Brak towaru
46.50
Wpisz swój e-mail
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 15.99
Odbiór osobisty 0
InPost Paczkomaty 24/7 15.99
Kurier INPOST 19.99
Dostępność Brak towaru
Waga 0.15 kg

TOPBUXUS –Lepinox Plus

Przeciw gąsienicom ćmy bukszpanowej oraz innym gąsienicom. 

Preparat na roślinie działa powierzchniowo. Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię Bacillus thuringiensis. Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować, nie giną od razu, ale przestają żerować, więc już nie zagrażają krzewom. Gąsienice z czasem kurczą się i czarnieją, giną w ciągu 72 godzin. Preparat zakwalifikowany jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Wysoka, sprawdzona efektywność.

Sposób aplikacji: Aplikacja poprzez oprysk roślin.

Zalecany oprysk drobnokroplisty. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15g preparatu na 20 litrów wody = 200 m2. W przypadku wystąpienia opadów deszczu do 48h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć. Zaleca się stosowanie wieczorem.

Termin aplikacji: Odstęp między zabiegami co najmniej 7 dni. Stosować w czasie występowania najmłodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1, L2) dla uzyskania największej skuteczności.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3

Zawsze sprawdź treść etykiety przed zastosowaniem! Informacje szczegółowe poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 Topbuxus Lepinox Plus

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348 (związek mikrobiologiczny) - zawartość techniczna: 375 g/kg

(37.5 % w/w), czysta: 150 g/kg (15% w/w)

(bioaktywność: 32000 IU/mg T.ni).

Zezwolenie MRiRW nr R – 48/2017 wu z dnia 19.12.2017 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 62/2021d z dnia 03.02.2021 r.

Zawiera bakterię Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep EG 2348. Może

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd o działaniu selektywnym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP),

stosowanym nalistnie do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.

Środek ma działanie żołądkowe. Po spożyciu śmiertelnej dawki środka, gąsienice przestają żerować,

mogą pozostawać żywe jeszcze przez kilka dni. Na roślinie działają powierzchniowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna Bacillus thuringiensis zaliczana jest do grupy 11A.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

Zaleca się wykonanie pierwszego zabiegu w trakcie lub bezpośrednio po wylęgu gąsienic. Zabieg

zaleca się wykonać wieczorem.

Jabłoń

Zwójkówki liściowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2 .

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2.5 - 5 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Pomidor pod osłonami

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 - 6 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROSLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Papryka, sałata, ogórek (w gruncie i pod osłonami)

światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 - 8 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie)

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 - 5 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Cukinia, fasola (w gruncie)

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 - 6 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Truskawka (w gruncie i pod osłonami)

gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 - 6 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Grusza

zwójka rdzaweczka, gąsienice zwójkówek liściowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2.5 - 5 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Brzoskwinia, nektaryna

owocówka południóweczka, skośnik brzoskwiniaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 2.5 - 5 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Winorośl

zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 - 6 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

Bukszpan

ćma bukszpanowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100m2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 4 - 6 l/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): środka

nie stosować w dniu zbioru.

W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć. Nie mieszać środka

z produktami o silnie alkalicznym pH. Mieszanina nie powinna przekroczyć pH 8,0.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po

wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w

zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Roztwór do opryskiwania stosować bezpośrednio po jego przygotowaniu, mieszając. Nie pozostawiać

roztworu do opryskiwania na więcej niż dwanaście godzin.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono

zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu

całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,

- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

- w temperaturze 5 st.C – 30 st.C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub

można je potraktować, jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z

opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak.

Symptomy i oddziaływania: działanie drażniące, kaszel, duszność. U niektórych osób może mieć

działanie uczulające. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej

swobodne oddychanie. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania

drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować jakiegokolwiek

leku, bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, wypić do 2 szklanek wody. Jeżeli poszkodowany jest

nieprzytomny nie dawać mu wody, nie powodować wymiotów. Natychmiast skontaktować się z

lekarzem i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Osobie nieprzytomnej nie należy podawać niczego

do jedzenia.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE

wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać etykietę środka.

Okres ważności – 3 lata od daty produkcji.

Data produkcji i nr partii: w opakowaniu, na saszetkach.

Etykieta środka ochrony roślin Lepinox Plus przeznaczona dla użytkowników nieprofesjonalnych, załącznik nr 2 do decyzji MRIRW.

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.